Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: GAGARINA 39
87-100 TORUŃ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 9561913582
REGON: 87031068100000
Wpis do KRS: 2001-10-16
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !