Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ"

STOWARZYSZENIE
MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ"

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.KROKDALEJ.ORG.PL
Adres: BUDOWLANA 12
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI woj. MAZOWIECKIE
NIP: 8221854130
REGON: 71158050100000
Wpis do KRS: 2002-04-22
Więcej informacji: MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - "KROK DALEJ"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !