Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE

STOWARZYSZENIE
AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE

AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. MAZURSKA 22
16-300 AUGUSTÓW woj. PODLASKIE
NIP: 8461516119
REGON: 79101695900000
Wpis do KRS: 2002-02-20
Więcej informacji: AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !