Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

STOWARZYSZENIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WYSPIAŃSKIEGO 4
75-629 KOSZALIN woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 6691913337
REGON: 33048273300000
Wpis do KRS: 2001-08-20
Więcej informacji: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !