Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE

STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.OSPBOJSZOWYNOWE.BOO.PL
Adres: RUCHU OPORU 100
43-220 BOJSZOWY NOWE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6462552406
REGON: 27713065300000
Wpis do KRS: 2002-04-24
Więcej informacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOJSZOWY NOWE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !