Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA" IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA" IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA" IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: MONIUSZKI 12
77-330 CZARNE woj. POMORSKIE
NIP: 8431327833
REGON: 77087493200000
Wpis do KRS: 2001-05-16
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA" IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !