Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

STOWARZYSZENIE
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: SKARBOWA 28
91- 473 ŁÓDŹ woj. ŁÓDZKIE
NIP: 7271183890
REGON: 47074318000000
Wpis do KRS: 2001-11-27
Więcej informacji: MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !