Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA"

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.DOMANKI.PL
Adres: POZNAŃSKA 15
62 - 200 GNIEZNO woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7842176631
REGON: 63110931700000
Wpis do KRS: 2001-12-31
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !