Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KAZIMIERZA WIELKIEGO 31
38-340 BIECZ woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 7381823770
REGON: 49197296100000
Wpis do KRS: 2001-07-19
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !