Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

STOWARZYSZENIE RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: ZAMKOWA 4
35-030 RZESZÓW woj. PODKARPACKIE
NIP: 8132992787
REGON: 69066373700000
Wpis do KRS: 2001-07-25
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !