Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE "ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO" W SUWAŁKACH

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO" W SUWAŁKACH

STOWARZYSZENIE "ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO" W SUWAŁKACH

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 3
16-400 SUWAŁKI woj. PODLASKIE
NIP: 8441887344
REGON: 79073030100000
Wpis do KRS: 2001-12-06
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO" W SUWAŁKACH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !