Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA"

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA"

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.HOSPICJUMSWJOZEFAOSTROW.PL
Adres: RASZKOWSKA 39
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 6222419369
REGON: 25146233500000
Wpis do KRS: 2001-08-21
Więcej informacji: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !