Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 297 A
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 8732789184
REGON: 85176498000000
Wpis do KRS: 2001-07-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !