Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego

Ty też możesz wspierać!

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 48 /48
59-900 TRÓJCA woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 6112450711
REGON: 23112992400000
Wpis do KRS: 2002-05-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !